FT-10 Ακουστικό

FT-10 Ακουστικό.

Γενικές πληροφορίες

Ανταλλακτικό ακουστικό κονσόλας,