Χαρακτηριστικά της σειράς MS Small

Ιδιότητες συστήματος

 • Αυτόματη αναμονή κλήσης
 • Κατηγορίες φραγών
 • Εξαιρέσεις προθεμ.
 • Φραγή χρόνου
 • Διαδοχ. μεταβιβάσεις
 • Κυκλική κάλυψη εξωτερικών γραμμών
 • Αυτόματες ημερήσιες λειτουργίες
 • Διεπιλογή
 • Χροιά κουδουνισμ.
 • Εκτροπή κλήσης σε εξωτερική γραμμή
 • Διαχωριστής Fax
 • Αυτόματη επιλογή φθηνότερου φορέα
 • Ομάδες εσωτερικών, εξωτερικών γραμμών
 • Έλεγχος γραμμών
 • Μουσική αναμονής (εξωτερ.-εσωτερική)
 • Νυχτερινή λειτουργ.
 • Παράλληλες τηλεφωνήτριες
 • Καταγραφή παραμέτρων του συστήματος
 • Απαντητικές ομάδες εσωτερικών
 • Μεταγωγή γραμμών σε διακοπή ρεύματος
 • Προγραμματισμός ιδιαιτεροτήτ. Ελλάδος
 • Τηλεπρογραμματισμ.
 • Πλαφόν μονάδων χρέωσης
 • Διαχειριστής συστήμ.
 • Αφύπνιση
 • Τονική ή παλμική αριθμοδότηση

Ιδιότητες εσωτερικών

 • Αυτόματη επανάκλ.
 • Μουσική υπόκρουση
 • Τόνος προειδοποίησ. σε κατειλημμένο
 • Αναζήτηση κατειλημ.
 • Αναμονή κλήσης /επαναφορά
 • Παρκάρισμα κλήσης /επαναφορά
 • Απάντηση κλήσης
 • Μεταβίβαση κλήσης
 • Αναμονή κατειλημ.
 • Τριμερής συνδιάσκ.
 • Μην ενοχλείται
 • Άνοιγμα πόρτας
 • Ομιλία με θυροτηλέφ
 • Αυτόματη κλήση τηλεφώνου ανάγκης
 • Ακολούθησέ με (κλήση)
 • Αλολούθησέ με (κλήση), ενεργοποίησ. από άλλο εσωτερικό
 • Χρήση ακουστικών κεφαλής
 • Άμεση γραμμή
 • Επισύνδεδη
 • Επανάκληση τελευταίου αριθμού
 • Επιλογή εξωτερικής γραμμής (τυχαία)
 • Επιλογή εξωτερικής γραμμ. (σκοπευμένα)
 • Flash σε εξωτερική γραμμή
 • Σύνδεση δυο εξωτερικών γραμμών
 • Μαρκαρισμ. κλήσεις Paging (συσκευές)
 • Παράλληλα εσωτερ.
 • Κλείδωμα συσκευής
 • Λειτουργία υπενθύμ.
 • Πρόσβαση σε εξωτ. γραμμή από DISA
 • Ακρόαση δωματίου
 • Αριθμοδότηση από μνήμες
 • Υπηρεσία φύλακα
 • Προσωρινή αύξηση έντασης ομιλίας

Καταγραφές

 • Καταγραφή κλήσεων
 • Επιλογή καταγραφ. σε Η/Υ ή εκτυπωτή
 • Ανίχνευση παλμού χρέωσης
 • Ανίχνευση αναστρ. πολικότητας γραμμής
 • Κόστος μονάδος
 • Χρονοχρέωση

Ξενοδοχειακές Ιδιότητες

 • Check-in /Check-out
 • Έλεγχος πρόσβασης σε δωμ. από κοινόχρ.
 • Κατάσταση δωματίων καθαρό, προς καθαρ.
 • Συνάντησέ με συντηρητή, καθαρίστ.
 • Ακρόαση δωματίου
 • Πλαφόν μονάδων χρέωσης
 • Αφύπνιση δωματίων

ISDN Ιδιότητες

 • Ενημέρωση χρέωσης κατά την διάρκεια κλήσης (AOC_D)
 • Παρουσίαση του καλούντος αριθμού (CLIP)
 • Απαγόρευση παρουσίασης του καλούντος αριθμού (CLIR)
 • Παρουσίαση του αριθμού πού πραγματοποιεί την κλήση (COLP)
 • Απαγόρευση παρουσίασης του αριθμού πού πραγματοποιεί την κλήση (COLR)
 • Απ’ ευθείας κλήση (DDI)
 • Πολλαπλή συνδρομητική αριθμοδότηση (MSN)
 • Point to Multipoint
 • Point to point