Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων, συνεργαζόμενο και με TALOSnet

Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση των σταδίων καταχώρησης και διαχείρισης των δεδομένων εργασίας, καθώς επίσης και την ανάλυση και εποπτεία των στοιχείων προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού. Αυτό επιτυγχάνεται με συνεργασία μεταξύ του λογισμικού και της συσκευής ανάγνωσης καρτών RF-ID.
Συνεργάζεται με το TALOSnet,χρησημοποιόντας τις ιδιες κάρτες που ειναι για πρόσβαση προσωπικού.

Δείτε το προϊόν